Očkování dětí a jeho rizika

Podle Americké CDC je nahlášených 33 úmrtí po aplikaci vakcíny proti COVID-19 ve věku

6-17 let ke dni 23.11.2021. Podle té samé CDC bylo očkováno celkem 18 438 471 dětí ve věku 5-17 let. Tedy celkové procento hlášených úmrtí po očkování ve věku je nutně vyšší než 0,000179 % , protože je třeba odečíst počet očkovaných dětí ve věku 5 let. Nicméně rozdíl bude zanedbatelný.

Dle veřejně dostupných dat zemřelo v ČR v souvislosti s COVID-19 celkem 11 dětí a mladistvých ve věku 0-24 let k datu 22.11.2021. Protože ÚZIS tají data a i přes opakované výzvy je odmítá zveřejnit, tak jsem hledal dále a našel jsem několik zdrojů, kde lze data upřesnit, ale protože vládne tvrdá cenzura nelze ta data bohužel ověřit.


Výpočet dle veřejných dat: Počet dětí ve věku 6-17 let v ČR ke dni 1.12.2020 dle ČSÚ 1 338 275. riziko úmrtí na COVID-19 pro děti ve věku 6-17 let při započtení všech 11 úmrtí ve věku 0-24 let ke dni 22.11.2021 je 0,000821%. Toto je ovšem velmi nepřesné číslo a je nutně vyšší, než skutečné riziko. Když se pokusíme výpočet upřesnit dle informací ze zdroje č.1, a provedeme další výpočet: je riziko úmrtí na COVID-19 ve věku 6-17 let už jen 0,000299%. Převedeno do lidské řeči to znamená že statisticky z 10 000 000 dětí ve věku 6-17 let zemře cca 18 dětí po vakcinaci ( a pokud budeme počítat rizika pouze pro plně očkované tak dokonce 25 !!! ) a cca 30 neočkovaných dětí na COVID -19 v rámci statistiky v ČR ! Zde bych rád upozornil, že nelze určit jestli děcka opravdu zemřela v souvislosti s očkováním a zároveň nelze určit jestli opravdu zemřela na COVID-19. Dále upozorňuji, že rizika očkování jsou počítána na základě dat z USA a rizika úmrtí na COVID-19 jsou počítána z dat platných pro ČR a můžou tak být i značně zkreslena. Nicméně díky tvrdé CENZUŘE A ZATAJOVÁNÍ dat nelze přesnější výpočet provést ! Ale to co bylo mělo zajímat každého, kdo má děti je, kolik hlášených úmrtí v souvislosti s očkováním bylo u zdravých dětí a kolik takových úmrtí zdravých dětí bylo hlášeno v souvislosti s COVID-19. Protože nelze vyloučit, že očkování může výrazně snížit riziko úmrtí na COVID-19 u dětí z rizikových skupin a zároveň nelze vyloučit, že očkování může býti velkým rizikem pro děti, pro které COVID-19 velkým rizikem není.

Proč data potřebná pro výpočet a porovnání rizik nelze nikde dohledat a proč nám ÚZIS ta dostupná data ( zdravotní stav a věk zemřelých dětí s COVIDEM-19 ) tají ?

A hlavně na základě jakých dat se v ČR rozhodlo o očkování dětí ve věku 12 a více let a na základě jakých dat se chystá očkování dětí již od 5 let ? A otázka nejdůležitější, kde ta data můžeme nalézt a zkontrolovat ?

Zdroj č.1 http://www.dsarnika.cz/informace-pro-rodice/ockovani-covid Na toto onemocnění zemřelo do současné doby 6 dětí ve věku 0 - 17 let (0, 4, 8, 11, 16 a 17 let věku)“ Zdroje k výpočtům CDC: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic Celkem očkovaných alespoň jednou dávkou ke dni 23.11.2021 bylo 18 438 471 dětí ve věku 5-17 let. A plně očkovaných jen 13 064 033. https://wonder.cdc.gov/vaers.html Postup je kliknout na tlačítko I Agree, poté klik na Request form a vybrat v prvním políčku Year Died a ve druhém políčku Vaccine Type,ve třetím Age a ve formuláři č.4 pak vyberte věk 6-17 pak klik na políčko send. Celkem hlášených úmrtí ke dni 23.11.2021 bylo 28+5 tj. 33 ve věku 6-17 let. Na závěr mi dovolte položit otázku, kolik dětí ( a nejen dětí ) by zemřelo na COVID-19, pokud by byla riziková skupina sledována a léčena preventivně již v začátku onemocnění a postupuje se takto dnes v CŘ ?


zdroj:

zasláno e mailem od Toma V.

617 zobrazení2 komentář