Agenda 21 a Agenda 2030


Víte, že naše vláda podepsala, stejně jako všechny členské státy OSN, plán globální a dramatické přeměny světa, angl. zkratka SDGs, defacto Nový světový řád Nenápadně podsouvané : PODPORUJEME UDRŽITELNOU BUDOUCNOST, denně v médiích. Jde o desítky let pečlivě připravovaný plán je dnes, zaváděn bez naší nejmenší pozornosti.

Agenda 21 je komplexní plán globálních opatření na národní i lokální úrovni, který byl přijat na největší konferenci o otázkách životního prostředí a rozvoje v historii OSN. Jeho ustanovení zahrnuje 300 stran a 40 kapitol. Toto je oficiální verze. Jaké jsou skutečné záměry tohoto plánu, který byl dále posílen Agendou 2030? Stručně řečeno, jde o globální využívání půdy, globální vzdělávání, globální kontrolu a globální redukci populace. Agendu 21 neboli „komplexní akční plán pro 21. století pro OSN, vlády a sociální skupiny ve všech oblastech, kde mají lidé vliv na životní prostředí“ přijalo více než 178 zemí na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), která se konala v Rio de Janerio v Brazílii v červnu 1992.

Agenda 2030, tj. Modernizace plánu Oficiálně nazvaný Agenda 2030 – projekt, jehož plný název „transformujte náš svět: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 “, si klade za cíl „transformovat“ svět. Tento program byl vytvořen jako pokračování tzv. Rozvojových cílů tisíciletí, které byly stanoveny v roce 2000. Byl přijat v září 2015 na slavném zasedání OSN v New Yorku za účasti samotného papeže Františka. Agenda 2030 zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 souvisejících úkolů, které by měly být sledovány pomocí vhodných ukazatelů. Jejich předpoklady dobře zapadají do hluboce kontroverzní Agendy 21 a dokonce obsahují hodně stejného obsahu.

Agenda 21/2030 a plán Iluminátů Původní plán Agendy 21 a pozdějšího projektu vychází z principů, které napsal v roce 1776 Johann Adam Weishaupt – zakladatel sdružení Illuminatenorden, když ho Mayer Amschel Rothschild požádal o založení organizace, která by získala světovou vládu. Zrušení veškeré řádné vlády, zrušení soukromého vlastnictví, zrušení dědictví, zrušení vlastenectví, zrušení rodinných hodnot, zrušení náboženství a vytvoření světové vlády jsou prvních 7 z 25 Weishauptových bodů.

Organizace spojených národů je zase nekonečně zkorumpovaný orgán, založený rodinou Rockefellerů, odpovědný za prosazování nového a centralizovaného globálního řádu. Konečným cílem vlády Iluminátů je získat moc nad celou planetou a podrobit je omezenému počtu lidí, kteří zůstanou živými otroky. Agenda 21 se zaměřovala především na změnu klimatu a životní prostředí, ale Agenda 2030 přesahuje tuto oblast. Agenda 2030 se zabývá mnohem širšími otázkami, jako je ekonomika, zemědělství, vzdělávání, rovnost žen a mužů, zdravotní péče a mnoho dalších důležitých otázek pro lidstvo.

Existuje opravdu velmi málo lidských činností, na které se nevztahují cíle stanovené v Agendě 2030. A to vše proto, že Illumináti chtějí jednu světovou vládu, jeden světový ekonomický systém a jedno světové náboženství, plán, který bude nejpozději do roku 2030! Neomezená kontrola nad vaším životem Úspěšná implementace Agendy 21 a Agendy 2030 vyžaduje hluboké přeorientování celé lidské společnosti na vše, co svět kdy zažil. To také znamená zásadní posuny v prioritách vlád i jednotlivců a omezení lidských a finančních zdrojů: „Agenda 21 navrhuje řadu činností, které má provádět každý člověk na Zemi […] to vyžaduje konkrétní změny v činnostech všech lidí […] Účinné provádění Agendy 21 bude vyžadovat hluboké přeorientování všech lidí.“

Agenda 21/2030 si klade za cíl ovládnout váš život. Aktivita tohoto plánu byla dlouho sledována po celém světě:

• neustálé vládní změny jen proto, aby mezi občany vznikly zmatky; • zpochybnění úlohy škol a kompetencí učitelů; • podpora homosexuality a plánovaného rodičovství; • rasismus; • masivní imigrace za účelem zničení národní identity; • podpora stimulantů – zneužívání alkoholu a drog; • podkopávání všech forem společenské náboženské činnosti a snaha o vyprázdnění kostelů; • absurdní změny v právních systémech; • zvýšení cen pohonných hmot, potravin a jiných předmětů v obchodech; • mediální propaganda a kontrola obsahu; • umělé pandemie; • nebezpečné očkovací kampaně; • zavádění toxických látek do kosmetiky a potravin; • podpora rozvodu, usnadnění zrušení manželství a rozpadu rodin.

A brzy: • odstranění práva na soukromé vlastnictví, např. „Soukromé vlastnictví půdy je také hlavním nástrojem pro akumulaci a koncentraci bohatství, a proto přispívá k sociální nespravedlnosti“; • zákaz vstupu do lesa; • omezení občanských svobod: „Práva jednotlivce musí ustoupit právům celku“; • omezení počtu dětí, které můžete mít; • stanovení množství vody, které lze použít, a množství odpadu, které lze zlikvidovat; • nucení účastnit se komunitních projektů; • masové vysídlení populace; • řešení neudržitelné biologické rozmanitosti: „Sjezdovky, pastva hospodářských zvířat, orba, oplocení, průmysl, domy, dlažby a zpevněné silnice, přehrady a nádrže, elektrické vedení, stavby a systémy, které nemají žádnou hodnotu pro životní prostředí.“

Agenda 21 a Agenda 2030 nejsou ničím jiným než tajnou agendou Nového světového řádu, která spočívá v redukci populace na „ udržitelnou“ úroveň, tj. v rovnováze „ s přírodou “, prostřednictvím absolutní kontroly populace a reprodukce. Plán se snaží realizovat aktivity jedné světové vlády, jednoho světového náboženství, jedné světové armády, světové banky, světové měny a mikrorozptýlené populace. Stručně řečeno, cílem je zabít 90% světové populace, aby bylo možné ovládat všechny aspekty lidského stavu a činnosti a vládnout každému, všude – od kolébky po hrob.


zdroj·

https://www.facebook.com/fery.korecek/posts/389418976218036

1,331 zobrazení5 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše