NÁMITKA K VOLBÁM
TEXT PODANÉ NÁMITKY PODJATOSTI:

Připojuji se k podané námitce podjatosti podané 28. 10. 2021 Karlem Kvasničkou :

Navrhuji, aby Nejvyšší správní soud vydal, na základě § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního a § 87 zákona č. 247/1995 Sb. zákona o volbách do Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021 a o nutnosti napravení výše popsaných porušení zákonů.

Vznáším námitku podjatosti, jak v projednávání mého podání, tak i všech ostatních podání k parlamentním volbám 2021, proti JUDr. Tomáši Langáškovi i dalším, kteří se proti jeho podjatosti neozvali v senátech, zabývajících se všemi podáními k těmto volbám. Je na uváženou, jestli svou činnost soudce NSS vykonává mimo jiné, díky vstřícné aktivní spolupráci s agentem StB s krycím jménem KAREL.

Hlavní důvod podjatosti je jeho dlouhé studium na Středoevropské univerzitě v Budapešti, založené a finančně podporované známým manipulátorem proti demokracii a podvodníkem George Sörösem, který uplácí lidi v justici, hlavně na evropské úrovni, kde i Langášek pracoval. Sörös také výrazně celosvětově finančně podporuje politické neziskové organizace, jejichž činnost je v rozporu s obsahem naší Ústavy a jí chráněných hodnot. U osoby soudce Langáška, i jeho kolegů v senátu, kteří se proti tomu neozvali, není jisté, zda by postupoval podle Ústavy a našich zákonů namísto jeho podporovatele George Söröse.

Tuto obavu podporuje obsah výzvy k doplnění, kdy jsou požadovány věci, které byly v podání, a hlavně ve výzvě v komentování podání jsou jednoznačně účelově vynechány body podání, které jednoznačně potvrzují, že byly hrubě ovlivněny výsledky voleb.

Mgr. et Bc. Karel Světnička


V Havířově dne 28. 10. 2021 Nejvyššímu správnímu soudu v Brně Navrhovatel: Mgr. et Bc. Karel Světnička, ; Odpůrce: Státní volební komise při MV ČRProč Nejvyšší správní soud v Brně porušuje zákony, záměrně nešetří podání proti výsledku voleb a nectí právo na spravedlivý proces? Zastrašování obyvatelstva tlakem médií zprávami o kontrolách v restauracích. Kdo může znát a za jakých okolností váš zdravotní stav? Jak se zachovat při dotazu na váš zdravotní stav? Kdo všechno má v současném stavu covidové hysterie přístup k datům o očkovaných občanech? Jak vzniká databáze neočkovaných? Mají lži o pandemii neočkovaných povahu a charakter trestného činu? Psychologická válka vedená proti obyvatelstvu.


Svobodný vysílač: https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-11-05-hovory-pri-vine-s-hostem-karlem-svetnickou-196-dil-124-min/

334 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše