Pokyny ke sledování COVID-19

Přechod od nouzového sledování COVID-19 k rutinnímu sledování respiračních patogenů


Tato publikace nabízí praktické pokyny zemím EU/EHP a povzbuzuje je k přechodu od nouzového sledování COVID-19 k udržitelnějším systémům sledování zaměřeným na cíle.Shrnutí


Většina zemí Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP) zavedla komplexní systémy sledování COVID-19, přičemž velká část hlásí všechny pozitivní případy bez ohledu na indikaci k testování. Kromě toho se politiky testování v jednotlivých zemích liší, což ovlivňuje srovnatelnost údajů na úrovni EU/EHP. Tyto pokyny vybízejí země, aby přešly od nouzového dohledu k udržitelnějším, cílevědomě řízeným systémům dohledu podle následujících klíčových bodů:

  • Systémy by měly umožňovat integrovaný dohled nad COVID-19, chřipkou a dalšími respiračními patogeny, které pravděpodobně společně cirkulují v populaci.

  • Současné systémy sledování chřipky nejsou dostatečně citlivé a reprezentativní, aby umožnily společný sledování COVID-19, proto by země měly zvážit rozšíření pokrytí poskytovatelů sentinelů, aby se zlepšila citlivost a shromáždily dostatečné vzorky pro další charakterizaci.

  • Země by se měly zaměřit na hlášení symptomatických případů, tj. případů, které byly testovány kvůli symptomům kompatibilním s COVID-19, protože to zlepší srovnatelnost.

  • Pokud není možné provést komplexní testování všech pacientů se symptomy, měla by být testována reprezentativní podskupina symptomatických případů, nejlépe pomocí PCR.

  • Měla by být sekvenována reprezentativní podskupina SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Genomické sledování reprezentativních vzorků by mělo být spojeno s cíleným komplexním odběrem vzorků ve zvláštních podmínkách nebo populacích.

  • Sledování účinnosti vakcíny by mělo být prováděno prostřednictvím studií ad hoc, případně začleněných do systémů dozoru.

  • Země by měly pokračovat v monitorování úmrtnosti a zvážit séroepidemiologické průzkumy mezi doplňkovými systémy, které pomohou splnit hlavní cíle dozoru.

Stažení Pokyny ke sledování COVID-19 – CS – [PDF-308,83 KB]

Předchozí verze Vydání Strategie pro sledování COVID-19Technická zpráva - 9. dubna 2020Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-surveillance-guidance?fbclid=IwAR1gF2FpmYYMVJ8-wW3d1WCVGhPsw95lEZHLRfprbhnJGEMDqwWLaXIjU28

473 zobrazení0 komentář